ป้ายบอกคะแนนเอนกประสงค์ ป้ายพลิก 


ป้ายบอกคะแนนเอนกประสงค์  ขนาด 120 ซม x 80 ซม. 
คุณสมบัติเบื้องต้น
- ป้ายบอกคะแนนเอนกประสงค์ใช้ได้กับกีฬาฟุตซอล  ฟุตบอล  วอลเลย์บอล  แชร์บอล ฯลฯ
- ขนาดความกว้าง 1.20 เมตร x ยาว 0.80 เมตร แผ่นหน้าทำด้วยอลูมิเนียมคอมโพสิต แผ่นหลังเป็นไม้
- มีช่องสำหรับสอดชื่อทีม แผ่นหน้าตัวเลขแบบดิจิตอลพลิกเป็นอะคริลิก 
- ตัวเลขต่างๆสามารถพลิกด้วยมือได้ตามต้องการ
- แสดงตัวเลขบอกคะแนน 2 หลัก ทำด้วยอะคริลิก สีดำ-แดง 
- แสดงตัวเลข ทีมฟาล์ว 1 หลัก ทำด้วยอะคริลิค สีดำ-ส้ม 
- แสดงตัวเลขสำหรับช่วงเวลาแข่งขัน 1 หลัก ทำด้วยอะคริลิค สีดำ-เขียว 
- โครงขาป้ายคะแนนทำด้วยเหล็ก แข็งแรง พ่นสีดำ 
- ตัวโครงป้ายบอกคะแนนทำด้วยวัสดุแข็งแรง โครงขาล้อเลื่อนทำด้วยเหล็ก สูงอย่างน้อย 200 ซม.จากพื้น มีล้อเลื่อน  ล๊อคได้ สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก

ป้ายบอกคะแนนเอนกประสงค์ ป้ายไม้บอกคะแนน ป้ายพลิก ป้ายบอกคะแนน ขนาด 120 ซม x 80 ซม
ป้ายบอกคะแนนเอนกประสงค์ ป้ายไม้บอกคะแนน ป้ายพลิก ป้ายบอกคะแนน ขนาด 120 ซม x 240 ซม

ป้ายบอกคะแนนเอนกประสงค์ ป้ายพลิก 


ป้ายบอกคะแนนเอนกประสงค์  ขนาด 120 ซม x 240 ซม. 
คุณสมบัติเบื้องต้น
- ป้ายบอกคะแนนเอนกประสงค์ใช้ได้กับกีฬาฟุตซอล  ฟุตบอล  วอลเลย์บอล  

   แชร์บอล ฯลฯ
- ขนาดความกว้าง 1.20 เมตร x ยาว 2.40 เมตร

   แผ่นหน้าทำด้วยอลูมิเนียมคอมโพสิต แผ่นหลังเป็นไม้
- มีช่องสำหรับสอดชื่อทีม แผ่นหน้าตัวเลขแบบดิจิตอลพลิกเป็นอะคริลิก 
- ตัวเลขต่างๆสามารถพลิกด้วยมือได้ตามต้องการ
- แสดงตัวเลขบอกคะแนน 2 หลัก ทำด้วยอะคริลิก สีดำ-แดง 
- แสดงตัวเลข ทีมฟาล์ว 1 หลัก ทำด้วยอะคริลิค สีดำ-ส้ม 
- แสดงตัวเลขสำหรับช่วงเวลาแข่งขัน 1 หลัก ทำด้วยอะคริลิค สีดำ-เขียว 
- โครงขาป้ายคะแนนทำด้วยเหล็ก แข็งแรง พ่นสีดำ 
- ตัวโครงป้ายบอกคะแนนทำด้วยวัสดุแข็งแรง โครงขาล้อเลื่อนทำด้วยเหล็ก สูงอย่างน้อย 200 ซม.จากพื้น มีล้อเลื่อน  ล๊อคได้ สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก