นาฬิกาจับเวลา นาฬิกาดิจิตอล นาฬิิกา
นาฬิกาจับเวลา ดิจิตอล 5 นิ้ว 4 หลัก
รุ่น CL0504

คุณสมบัติเบื้องต้น
-  นาฬิกาดิจิตอล LED ขนาดตัวเลข (h) 5 นิ้ว 4 หลัก กล่องอคริลิก ขนาด สูง(H) 15 ซม. x ยาว(L) 43 ซม. x หนา(D) 6 ซม โดยประมาณ
-  นาฬิกาดิจิตอล LED ขนาดตัวเลขสูง 5 นิ้ว 4 หลัก
-  หลอด LED เกรด A คุณภาพโรงงาน ความเข้มสูง สามารถใช้งานที่โล่ง มองเห็นได้อย่างชัดเจน
-  มีการเก็บสถานะเวลาในโหมดนาฬิกา เมื่อปิดเครื่อง หรือเกิดไฟฟ้าดับ โดยเมื่อเปิดใช้งานใหม่ ไม่ต้องตั้งหรือเซ็ทเวลาใหม่
- การตั้งค่าหรือเปลี่ยนโหมดใช้งานสามารถทำได้จากปุ่มควบคุมข้างตัวนาฬิกาได้ 
- ใช้กับไฟฟ้า 220 V.AC (รุ่นปกติทั่วไป)  หรือ ไฟฟ้าจากแบตเตอรี่รถยนต์หรือ อะแดปเตอร์ (แจ้งความต้องการเพิ่ม)

 


 

นาฬิกาจับเวลา ดิจิตอล 12 นิ้ว 6 หลัก
รุ่น CL1206

คุณสมบัติเบื้องต้น

-  นาฬิกาดิจิตอล LED ขนาดตัวเลข (h) 12 นิ้ว 6 หลัก กล่อง ขนาด สูง(H) 35 ซม. x ยาว(L) 135 ซม. x หนา(D) 6 ซม โดยประมาณ
-  นาฬิกาดิจิตอล LED ขนาดตัวเลขสูง 12 นิ้ว 6 หลัก  สามารถจับเวลาแบบ ชั่วโมง : นาที : วินาที
-  หลอด LED เกรด A คุณภาพโรงงาน ความเข้มสูง สามารถใช้งานที่โล่ง มองเห็นได้อย่างชัดเจน
-  มีการเก็บสถานะเวลาในโหมดนาฬิกา เมื่อปิดเครื่อง หรือเกิดไฟฟ้าดับ โดยเมื่อเปิดใช้งานใหม่ ไม่ต้องตั้งหรือเซ็ทเวลาใหม่
- การตั้งค่าหรือเปลี่ยนโหมดใช้งานสามารถทำได้จากปุ่มควบคุมข้างตัวนาฬิกาได้ 
- ใช้กับไฟฟ้า 220 V.AC (รุ่นปกติทั่วไป)  หรือ ไฟฟ้าจากแบตเตอรี่รถยนต์หรือ อะแดปเตอร์ (แจ้งความต้องการเพิ่ม)

ส่วนเพิ่มเติม :-
- อุปกรณ์ต่อพ่วง แล้วแต่ลูกค้าต้องการ