เครื่องจับเวลา 24 วินาที Shot Clock

คุณสมบัติเบื้องต้น

-  เครื่องจับเวลา Shot Clock 24 วินาที ยี่ห้อ อี-สกอร์บอร์ด eScoreboard

-  ขนาดชุดแสดงผล 50 ซม. x 40 ซม. 2 ชุด

-  ทำด้วยหลอด LED เกรด A คุณภาพโรงงาน ทนความร้อนสูง

-  ขนาดตัวเลข 12 นิ้ว LED สีแดง ตามรูป

-  ตั้งเวลาตามกำหนดได้ 24 วินาที 14 วินาที มีปุ่มเคลียร์เวลา 24 วินาที

-  สามารถตั้งเวลาการแข่งขันใหม่ได้ตามที่ต้องการ แบบนับ ถอยหลัง

-  สามารถเพิ่ม-ลด เวลาได้ครั้งละ 1 วินาที

-  มีปุ่ม CLEAR กลับมาที่เวลาตั้งต้น  มีปุ่ม START – STOP

-  เครื่องควบคุมทางไกลไร้สาย (Wireless) 433MHz กำลังส่งประมาณ 100 mWatt ความถี่ระหว่าง 433-478 MHz ระยะทำงานได้ไกล 100-1,500 เมตร

 

*** ส่วนเพิ่มเติม สามารถ ติดตั้งแบบมีล้อเลื่อน หรือ ติดผนังได้ ***

-  โครงขาทำด้วยเหล็กกล่องขนาด 1.5 นิ้ว x 1.5 นิ้ว สูงจากพื้น 200 ซม. มีล้อเลื่อน หมุนได้ 360 องศา มีเบรก ล๊อคได้

-  โครงขาแขวน ติดกับแป้นบาสเก็ตบอล ถอดประกอบได้ ติดตั้งง่าย

-  โครงขาแขวน หรือติดตั้งกับผนัง

เครื่องจับเวลา 24 วินาที Shot Clock