อุปกรณ์เทคนิค ไฟฟาล์ว ไฟฟาลว์
ตามสเปคของราชการ โรงเรียน อบต 


อุปกรณ์เทคนิคไฟฟาวล์ 
1. ผลิตจากวัสดุที่มีน้ำหนักเบาสะดวกต่อการเคลื่อนย้าย
2. มีกล่องควบคุมวงจรและกระดิ่งให้สัญญาณ อย่างละ 1 ชุด
3. มีแผ่นป้ายแสดงตัวเลขเวลา 20-1 แบบไม่ใช้ไฟฟ้า และแผ่นป้ายลูกศรแสดง การขอเวลานอก อย่างละ 1 ชุด
4. มีกล่องไฟฟาวล์ 2 กล่อง แสดงเวลาฟาวล์รวม

  ( ให้แสงสว่างมองเห็นได้เด่นชัด) ขนาดกว้าง 10 ซม. ยาว 10 ซม. สูง 50 ซม

ไฟฟาล์วฟุตซอล ไฟฟาล์ว อุปกรณ์เทคนิด ฟุตซอล